اخبار کلوب

مشاوره مالی و مدیریت

شرکت حسابداری پرتو اروین پویان با بهره گیری از کادر حرفه ای و سالها تجربه در جهت ایجاد تحول و تغییر در سیستم های مالی – مدیریتی و ایجاد اصلاح در ساختار فروش ، خدمات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید.


1. مشاوره مدیریت
2. مشاوره و استقرار نرم افزارهای یکپارچه متناسب با نیاز شرکت ها و سازمانها
3. استقرار راه کارها و روشهای محاسبه بهای تمام شده
4. تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موسسات و شرکت ها
5. تهیه گزارشات و اطلاعات اصولی و صحیح قابل اتکاء به تصمیم گیری مدیران
6. ایجاد رویه و نظم و انضباط مالی
7. مشاوره و استقرار روشها و سیستم های نوین فروش به هدف ایجاد تحول در ساختار فروش (CRM)
8. کنترل و مدیریت هزینه ها و ارائه راهکارها جهت مدیریت بهتر هزینه ها
9. ممیزی و کنترل انبار

: 17 - : 1398/10/29 - : 1412
1398/10/29