شرکت حسابداری پرتو اروین پویان

حسابداری پویان

شرکت حسابداری پرتو اروین پویان تحت عنوان مؤسسه حسابداری پویان در آبان ماه 1383 فعالیت خود را آغاز و در سال 1387 بعنوان شرکت حسابداری پرتو اروین پویان تغییر نام نمود. این شرکت افتخار یک دهه فعالیت حرفه ای در زمینه امور مالی و مالیاتی و مشاوره و حسابداری خود را در تمام زمینه های صنعتی، بازرگانی ، خدماتی و پیمانکاری دارد.

شرکت حسابداری پرتو اروین پویان بـا تـجربه دیرینه در زمینه مـالی وحسـابـداری، خدمات حسابداری خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

10 سال سابقه کار خدمات مالیاتی شرکتها
10سال سابقه کار بعنوان مشاور و مدیریت مالی شرکتها
10سال سابقه کار بعنوان خدمات حسابداری
تأمین نرم افزار
ارائه خدمات سخت افزار ، شبکه و سرور حسابداری