اخبار کلوب

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد

طبق ماده 110قانون مالیات های مستقیم هر شرکت از اول فرودین ماه تا سی و یکم تیر ماه فرصت ارائه اظهارنامه عملکرد سال گذشته خود را به سازمان امور مالیاتی و ممیزمربوطه شرکت دارد.

شیوه ی تنظیم اقلام آن مطابق فرم مشخصی می باشد که هر ساله از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود هم اکنون خود اظهاری از طریق وب سایت و اینترنت صورت می گیرد لیکن بعضا تکمیل فرم اظهار نامه مالیاتیبصورت دستی نیز صورت میگیرد. چهارچوب مفهومی اظهار نامه مالیاتی برای حسابداران بخوبی روشن می باشد، بنابراین نحوه تنظیم آن از اهمیت خاصی برخوردارمی باشد. بخشی از مبلغ مالیات و جرایم پرداختی توسط مودیان به نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی بستگی دارد. در صورت بروز اشتباه و یا سهل انگاری در تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ممکن است شرکت با جرایم سنگین مواجه گردد.

حال اگر شرکتی در سال مالی گذشته هیچگونه فعالیتی ننموده باشد ،نکاتی وجود دارد که عدم رعایت آن شرکت را با جرایم مالیاتی مواجه میسازد.

: 15 - : 1398/10/29 - : 654
1398/10/29